Orsa Finnmarks Bygdekommitté - Finnmarksbladet Looslappen

- STARTSIDAN -

- OM FÖRENINGEN -

- TIDNINGEN -

- VÄLKOMMEN TILL... -

- LÄNKAR -

Finnmarksbladet Looslappen

Utges av Orsa Finnmarks Bygdekommitté

Finnmarksbladet/Looslappen kommer ut med fyra nr per år
  

Allt för 150 kr eller mer, bestäm själv!

Alla som bor inom Orsa Finnmark och Loos får automatiskt tidningen men även Ni kan hjälpa oss i vårt ideella arbete med tidningen, med ett bidrag HUR STORT Du vill, för att stötta den fortsatta produktionen och utgivningen av tidningen.

Prenumeration
Ni som bor utanför Orsa Finnmark och Loos kan prenumerera på tidningen
så kommer den i brevlådan.
Fyra nr per år för 150 kr eller mer. Bestäm själv!
Sätt in beloppet på Orsa Finnmarks Bygdekommittés pg 498 68 62-3
Glöm INTE att skriva namn och adress.

Manusstopp nr 2 2024
30 maj
Innehåll i tidningen:
Det är bybor, utflyttade och andra som har något att berätta om vår bygd som förser tidningen med material genom att skicka in om sånt som ska hända, nyligen hänt eller från förr i tiden. Föreningarna meddelar sina mötestider samt återger vad som beslutats på möten. Biblioteket informerar om sin verksamhet och skolredaktionen har några sidor. Alla kan skicka in artiklar och foton som har anknytning till byarna inom Orsa Finnmark
och Loos.

E-postadressen till tidningen är: finnmarken@telia.com

Eller skicka i kuvert till:
Finnmarksbladet/Looslappen
c/o Leif & Zinita Ritzén
Lillhamra Banmästarvägen 7
827 70 Los


Annonser:
Företag och föreningar får annonsera billigt.
 Helsida 500 kr, halvsida 300 kr, kvartssida 150 kr
Redaktör: Eva Jernqvist (adjungerande)
E-post: finnmarken@telia.com

Om ni har betalat in prenumeration och inte fått tidningen hör av er till
Zinita Ritzén
nita.ritzen@gmail.com  eller Tel: 070 306 82 53
 

 

 


Manusstopp nr 2 2024
30 maj 

 

- www.orsa-finnmark.se - Uppdaterad: 2024-03-02 - Copyright © Orsa Finnmarks Bygdekommitté -