Orsa Finnmarks Bygdekommitté - Finnmarksbladet Looslappen

- STARTSIDAN -

- OM FÖRENINGEN -

- TIDNINGEN -

- VÄLKOMMEN TILL... -

- LÄNKAR -

 Om föreningen

Orsa Finnmarks Bygdekommitté är en ideell politiskt obunden förening/bygderåd. Föreningen är till för alla byar/föreningar inom Orsa Finnmark i Ljusdals kommun, en så kallad paraplyorganisation för byarna/föreningarna.

Man kan vända sig till oss med frågor, få hjälp med skrivelser, försöka få till stånd någon ändring i byn eller söka bidrag. Det är ju alltid bra om fler skriver under inlagor och ansökningar.

Det går bra att komma till våra möten och framföra vad vi eventuellt kan bistå med för hjälp. Vi kan också komma till era möten om ni tror att vi kan vara till nytta.

Orsa Finnmarks Bygdekommitté och Loos Byaråd ger ut tidningen Finnmarksbladet/Looslappen. Se information på sidan tidningen.

Orsa Finnmarks Bygdekommitté tillsammans med Loos Byaråd
är rådgivande till kommunen när det gäller ansökningar ur vattenregleringsfonderna.

Styrelsen 2022

Ordförande: Rava Heoris 
E-post: flowersdelarue@gmail.com

Sekreterare: Zinita Ritzen
E-post: nita.ritzen@gmail.com

Kassör: Leif Ritzen
E-post: ritzen.leif@gmail.com

Ledamot och redaktör: Lena Sävström 
E-post: lena.savstrom@telia.com

Ledamot och vice ordförande: Marie Holmstrand
E-post: marieholmstrand1@gmail.com

Ledamot: Brita Nilsson
E-post: tapp.nilsson@telia.com

Ledamot: Jens Möller
E-post: jens.moeller@stagefoto.com

Suppleant: Åke Augustsson 
E-post: ake.augustsson@hotmail.com

Revisor: Täpp Lotta Melin
E-post: lotta@jomeskog.se 

 

 

Orsa Finnmark

Orsa Finnmark

Orsa Finnmark

Orsa Finnmark

 

 

 

- www.orsa-finnmark.se - Uppdaterad: 2022-11-28 - Copyright © Orsa Finnmarks Bygdekommitté -