Orsa Finnmarks Bygdekommitté - Finnmarksbladet Looslappen

- STARTSIDAN -

- OM FÖRENINGEN -

- TIDNINGEN -

- VÄLKOMMEN TILL... -

- LÄNKAR -

Om föreningen

Orsa Finnmarks Bygdekommitté är en ideell politiskt obunden förening/bygderåd. Föreningen är till för alla byar,föreningar och företag inom Orsa Finnmark i Ljusdals kommun, en så kallad paraplyorganisation för byarna/föreningarna.

Man kan vända sig till oss med olika frågor, få hjälp med skrivelser, försöka få till stånd någon ändring i byn. Vi har vissa möjligheter att ge ekonomiskt bidrag till exempel  till föreningar och byar som vill göra något i området.

Det går bra att komma till våra möten och framföra vad vi eventuellt kan bistå med för hjälp. Vi kan också komma till era möten om ni tror att vi kan vara till nytta.

Orsa Finnmarks Bygdekommitté ger ut tidningen Finnmarksbladet/Looslappen i samråd med Loos Byaråd. Se information på sidan tidningen.

Orsa Finnmarks Bygdekommitté tillsammans med Loos Byaråd
är rådgivande till kommunen när det gäller ansökningar ur vattenregleringsfonderna.

Styrelsen 2024

Ordförande: Rava Heoris 
E-post: flowersdelarue@gmail.com

Sekreterare: Zinita Ritzen
E-post: nita.ritzen@gmail.com

Kassör: Leif Ritzen
E-post: ritzen.leif@gmail.com

Ledamot och vice ordförande: Jens Möller
E-post: jens.moeller@stagefoto.com

Ledamot och redaktör: Eva Jernqvist
E-post: eva.jernqvist@gmail.com

Ledamot: Birgitta Strid
E-post: bigganstrid@gmail.com

Ledamot: Marie Holmstrand
E-post: marieholmstrand1@gmail.com

Suppleant: Janne Eliasson

Revisor: Täpp Lotta Melin
E-post: lotta@jomeskog.se

Revisorsuppleant: Hannes Schmidt
E-post: hannes.schmidt94@icloud.com

Valberedning: Rune Halvarsson (sammankallande) och
Kent Karlsson

 

 

Orsa Finnmark

 

Orsa Finnmark

 

Orsa Finnmark

 

 

 

- www.orsa-finnmark.se - Uppdaterad: 2024-03-21 - Copyright © Orsa Finnmarks Bygdekommitté -